Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Dlaczego KSM?

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. KSM jest stowarzyszeniem opierającym się na statucie zatwierdzonym przez Kościół i Państwo, stąd struktury organizacyjne (kraj-diecezja-parafia) i jasność, kto za co odpowiada. KSM ma coś, czego inni nie mają: osobowość prawną i kościelną - ułatwia to zdobywanie funduszy i pozwoleń na działalność, można zwracać się o pomoc do władz samorządowych, wojewódzkich... W różnych formach działania każdy znajdzie dla siebie miejsce:

 • Elementy formacji: skupienia, rekolekcje, spotkania formacyjne, praca nad sobą, spotkania biblijne, katechizmowe, składane przyrzeczenia KSM, modlitwa.
 • Elementy aktywności społecznej: zbiórki pieniędzy, żywności, korepetycje, opieka nad niepełnosprawnymi, Diecezjalny Turniej Sportowy dla KSM, szosowe wyścigi rowerowe, spartakiada dla niepełnosprawnych, organizowanie festynów, dyskotek, kolonii, festiwali, dyskusyjnych spotkań otwartych… 

Formacja

Członkowie najpierw muszą zmieniać i udoskonalać siebie, a potem dopiero otoczenie. Formacja ma być fundamentem, po którym powstają działania na zewnątrz.
Formację w KSM-ie realizujemy poprzez:

 1. Roczny program formacyjny oddziału / koła
 2. 7 letni Program Formacyjny KSM
 3. Dokumenty kościelne: Pismo św., katechizm, encykliki, orędzia Ojca Św., dokumenty biskupie;
 4. Materiały dodatkowe dedykowane KSM;
 5. Szkolenia, Rekolekcje, Dni skupienia; 

Akcja

KSM ma widzieć co się dzieje w społeczeństwie, oceniać sytuację w świetle nauki Kościoła, Pisma św., wartości narodowych i podejmować konkretne działania.

Zasada:
WIDZIEĆ - OCENIAĆ - DZIAŁAĆ

Rozróżniamy 4 główne rodzaje działalności:

 1. Działalność religijna 
 2. Działalność patriotyczno- społeczna
 3. Działalność charytatywna
 4. Działalność kulturalno- rozrywkowa i sportowa

Z działań KSM w naszej diecezji wymienić można:

 1. Organizacja Zabrzańskich Szosowych Wyścigów Rowerowych Niezrzeszonych;
 2. Zbiórka przyborów szkolnych na rzecz ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Rusinowicach;
 3. Zbiórka pieniężna na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Modlitwa i czyn" w Zabrzu;
 4. Współorganizacja Dni Życia;
 5. Organizacja Dni sportu dla członków i sympatyków KSM;
 6. Współorganizacja Spartakiady dla osób niepełnosprawnych;
 7. Organizowanie zabaw dla ubogich dzieci z parafii;
 8. Organizacja dyskotek dla czlonków i sympatyków;
 9. Organizacja spotkań dyskusyjnych i wykładów;
 10. Współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej Cantate Deo;
 11. Uczestnictwo w obchodach Dnia Papieskiego;
 12. Prowadzenie bibliotek parafialnych;
 13. Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży;
 14. Organizacja kolonii i półkolonii;
 15. Praca z dziećmi i młodzieżą z ubogich rodzin, udzielanie korepetycji itd;
 16. Akcja sprzątania opuszczonych grobów;
 17. Prowadzenie grup młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania;

...i wiele innych, zależnie od możliwości i pomysłów każdego z Oddziałów.

Jak założyć KSM?

To naprawdę proste. W każdej parafii, szkole czy uczelni znajdzie się grupka osób, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Poprzez formację umacniają się by wyjść do swoich rówieśników i być twórcami świata a nie tylko biernymi odbiorcami.Droga do założenia Oddziału KSM (przy parafii) lub Koła KSM (w szkole czy na uczelni):

 1. Skontaktowanie się z Zarządem Diecezjalnym - opowie czym jest KSM, jak należy prowadzić formację, jakie działania można podejmować i jak przeszkolić chętnych do założenia Oddziału.
 2. Stworzenie grupy zakładającej Oddział - wymagane jest 5 osób oraz ksiądz asystent (w przypadku uczelni lub szkoły trzeba mieć także opiekuna - nauczyciela lub katechetę).
 3. Przeprowadzenie spotkania założycielskiego. Wytłumaczenie zadań i celów Stowarzyszenia, charakteru Organizacji, ustalenie stałego terminu i miejsca spotkań, przeprowadzenie wyborów do kierownictwa oddziału. Spotkanie takie może przeprowadzić przedstawiciel Zarządu Diecezjalnego KSM.
 4. Po spotkaniu założycielskim i wyborach do kierownictwa zostaje wydana decyzja o powołaniu Oddziału KSM przy parafii.
 5. Utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Diecezjalnym oraz branie udziału w szkoleniach. Kto nie idzie naprzód, a nawet stoi, ten cofa się. KSM-owicz taki być nie może!

W jakich parafiach nas znajdziesz?

W tej chwili Oddziały KSM istnieją w 6 parafiach na terenie naszej diecezji:

 • Parafia pw. św. Antoniego w Gliwicach;
 • Parafia pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach;
 • Parafia pw. św. Anny w Zabrzu;
 • Parafia pw. św. Jadwigi w Zabrzu;
 • Parafia pw. św. Józefa w Zabrzu;
 • Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Woźnikach. 

Terminy spotkań i kontakt z każdym z Oddziałów można znaleźć w dziale "Nasze Oddziały".