Przekaż 1% podatku dla KSM Diecezji Gliwickiej

Pragniemy poinformować, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, będąc organizacją podlegającą Konferencji Episkopatu Polski, powołało dnia 26.09.2009 do istnienia „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”, która jednocześnie ma status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Fundacja została założona w celu szerzenia i upowszechniania chrześcijańskich wartości, w szczególności wspierania działalności formacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej młodzieży. Działalność fundacji ma również obejmować kształtowanie i przygotowywanie młodzieży do podejmowania funkcji publicznych, aktywnego angażowania się w życie społeczne i obywatelskie, propagowanie postaw patriotycznych. Ponadto celem fundacji jest m.in. przygotowywanie młodzieży do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwijanie zainteresowań i talentów młodych ludzi.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Gliwickiej należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT – 38 lub PIT – 39, podając:

  • Numer KRS: 0000339553
  • Kwotę obliczonego 1% (zaokrągloną do dziesiątek groszy w dół)
  • Cel szczegółowy 1%: KSM Gliwice

 (Przykład na obrazku poniżej)

Każda przekazana kwota na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Gliwickiej posłuży do wspierania działalności formacyjnej, jak i wychowawczej młodzieży naszej diecezji oraz szerzenia wartości chrześcijańskich.

Wszystkich ofiarodawcom składamy serdeczne "Bóg zapłać!"