Strona główna

V Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

10 listopada 2013 przypada V Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tegorocznej akcji zbierane są pieniądze na remont szkoły w Bomadii (Nigeria), w której uczy się około 1000 uczniów, a której grozi zamknięcie z powodu złego stanu infrastruktury. 

Czy wiesz, że:

  • 105 000 chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Chrystusa?
  • co 5 minut ginie 1 chrześcijanin?
  • 200 mln chrześcijan jest brutalnie prześladowanych?
  • w ponad 70 krajach świata łamie się prawo do wolności religijnej?
  • 350 mln chrześcijan poddawanych jest różny formom dyskryminacji?

Wszystkim prześladowanym i potrzebującym chrześcijanom stara się móc w swoich akcjach organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Więcej o tej organizacji i jej akcjach można przeczytać na: www.pkwp.org

Nie żyjemy dla wygodnego życia. Nie żyjemy dla powiększania swojego majątku. Żyjemy wyłącznie dla Chrystusa - dla Jego radości, by dzięki temu stać się samemu szczęśliwymi.

                                                Ojciec Werenfried van Straaten